За контакти с нас


VaklinGroup


ВАКЛИН ГРУП ООД

гр. София, 1309

бул. Ген. Столетов 11

Вход Б - Бизнес срада "Илинден"

ет.6, офис 16

тел. 02 851 90 46

Продажби и нови проекти: 0884 180 451 , 

Довършителни работи, поддръжка и комунални услуги: 0885 850 223

ел. поща: info@vaklingroup.bg

 

    Разбирам и приемам Условията за ползване
  НАЧАЛО
Текущи проекти
Предходни проекти
Лизинг и кредитиране
Довършителни работи
Вноска "недвижим имот"
НОВИНИ
Контакти

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
ЗА СРЕЩА С НАС