Лизинг и кредитиране


ДОМ НА ЛИЗИНГ

“Ваклин груп” ООД създаде нови възможности за нашите клиенти - сега можете да закупите Вашия дом на изплащане:

-  бз лична гаранция и без поръчителство;

- без значение какъв е Вашият доход, семейно положение, дали сменяте работно място и дали сте в отпуск по майчинство;

- с гъвкави и разнообразни опции за нуждите на всеки клиент;

 

КРЕДИТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

Гъвкаво и професионално кредитиране от самото начало на строително-инвестиционния процес. Достъпно и експедитивно финансиране на проекти за жилищно строителство, с възможност за одобрение и усвояване в рамките на две седмици.

СРОК: До 5 години                                                                 

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ:  Без наказателни лихви за предсрочно погасяване

ГРАТИСЕН ПЕРИОД НА ГЛАВНИЦАТА:  До 2 години         

РАЗМЕР НА КРЕДИТА:  От 1 до 5 милиона лева

ЛИХВА:  Тримесечен EURIBOR + 7%

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:   Недвижими имоти и вещни права

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ: От 2%  

ЛИЧНА ГАРАНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ:   Не се изисква

 

За повече информация заповядайте на среща с нас - можете да си запазите час от формата за срещи на сайта, по телефон или по е-мейл.

 

 

 

  Текущи проекти
Предходни проекти
Лизинг и кредитиране
Довършителни работи
Вноска "недвижим имот"
НОВИНИ
Контакти

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
ЗА СРЕЩА С НАС