Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на уебсайта www.vaklingroup.bg
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1.
(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ВАКЛИН ГРУП и посетителите на уебсайта www.vaklingroup.bg.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Фирмена информация за ВАКЛИН ГРУП:
ВАКЛИН ГРУП ООД
София, жк Зона Б- 17, бул. Ген. Столетов №11 вх.Б ет.6, офис 16
Чл. 3. (1) Уебсайтът www.vaklingroup.bg предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и цените за закупуване на недвижими имоти от ВАКЛИН ГРУП.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.vaklingroup.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на ВАКЛИН ГРУП, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ВАКЛИН ГРУП. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на ВАКЛИН ГРУП представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.vaklingroup.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) ВАКЛИН ГРУП ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им. ВАКЛИН ГРУП гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) ВАКЛИН ГРУП използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) ВАКЛИН ГРУП не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(7) В сайта www.vaklingroup.bg посетителите се съгласяват ВАКЛИН ГРУП да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.vaklingroup.bg.

(9) Посетителите на www.vaklingroup.bg в качеството си на физически лица се съгласяват ВАКЛИН ГРУП да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(10) Посетителите на www.vaklingroup.bg  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ВАКЛИН ГРУП по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.vaklingroup.bg от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.vaklingroup.bg  считано от 25.05.2020 г.
 

  Текущи проекти
Предходни проекти
Лизинг и кредитиране
Довършителни работи
Вноска "недвижим имот"
НОВИНИ
Контакти

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
ЗА СРЕЩА С НАС