Финансова гаранция за безценно спокойствие


"Ваклин груп" осигурява 100% сигурност за парите ви - сега можете да сключите договор за 100% финансова гаранция за вноската си по предварителен договор с покритие до 1 000 000 лева, за да изчакате спокойно въвеждане в експлоатация на сградата и придобиване на собствеността. "Ваклин Груп - Лизинг" ЕООД е регистрирана по чл. 3а на ЗКИ финансова институция, с лиценз за гаранционни сделки. Разберете повече на +359884180451 или на среща с наш представител.

  Текущи проекти
Предходни проекти
Лизинг и кредитиране
Довършителни работи
Вноска "недвижим имот"
НОВИНИ
Контакти

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
ЗА СРЕЩА С НАС